ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "ურთიერთობების" ნაპოვნია (19) შედეგი

გაცვლითი პროგრამები
ნივერსიტეტში, სადაც ისინი გადაიხდიან საფასურის მხოლოდ ნახევარს. ორმაგი დიპლომი გაიცემა საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სახელმწიფო მართვის სპეციალობებში. ეს არის უნიკალური შეთავაზება რომელიც სტუდენტებს საშუალებას აძ
საფასური და გრანტები.
თესო სტუდენტი თავისუფლდება მომდევნო სემესტრის გადასახადის 50 % -საგან. საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3500 ლარს. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივ
როგორ ჩავაბარო?
ასაუბრება მიმღებ კომისიასთან საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა წერითი გამოცდა სპეციალობაში გასაუბრება მიმღებ კომისია
კონფლიქტების მართვა
მულაციებს. პრაქტიკულ ნაწილს გაუძღვებიან თემაზე მომუშავე მოწვეული პრაქტიკოსები, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები და უშუალოდ ამ კონფლიქტების მენეჯმენტში ჩართული ექსერტები.  
კიბერუსაფრთხოება და ინტერნეტ-სამართალი
n> კურსის სამიზნე ჯგუფი შეადგენს საერთაშორისო უსაფრთხოების/ურთიერთობების სპეციალისტებს, ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტებს, იურისტებს, ჟურნალისტებს, სოციალური მედიის,
საბუთების მიღება
strong>შიდა მისაღები გამოცდები ჩატარდება შემდეგი მიმდევრობით: საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა წერითი გამოცდა სპეციალობაში; გასაუბრება მიმღებ კომი
კურსდამთვრებულები
ვრი,  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპათმცოდნეობის მაგისტრი. სხვადასხვა დრო
გაცვლითი პროგრამები
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ შანსს აიღოთ ორი დიპლომი - საერთაშორისო ურთიერთობათა მაგისტრის დიპლომი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან და ასევე პოლიტიკურ მეცნიერებაში მაგი
საგნები
g> საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებების საგნის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს საერთაშორისო ბიზნეს ურთიერთობების სამართლებრივი ასპექტები. აღნიშნული კურსი მიმოიხილავს ხელშეკრულებების ფორმირების, ფორს მაჟორის, უცხო
საგნები
ებში (ბაკურ კვაშილავა)  კურსი სტუდენტებს გააცნობს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკური მეცნიერების ძირითად თეორიებს. მიმოიხილავს ისტორიულ ნაშრომებს პოლიტოლოგიასა და საერთა
კურიკულუმის აღწერა
faen","serif"; mso-ansi-language: "GEO\/KAT";" lang="GEO/KAT">საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა
კურიკულუმის აღწერა
font-size: small;">საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის კურიკულუმი
სასერტიფიკატო პროგრამები
g> და საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტში  
დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი
სერტიფიცირებული კურსი დიპლომატიურ პროტოკოლსა და საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტში სერტიფიცირებული კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს საერთაშორისო ურთიერთობების აღიარებული ნორმები, წეს-ჩვეუ
სასწავლო გარემო
თი: მარი ბროსეს ქ # 2; ტელეფონი 995 32 249 75 02) აქ შეგიძლიათ მოიძიოთ წიგნები უშუალოდ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლის საკითხებთან დაკავშირებით. ჯიპას სტუდენტებისათვის ასევე ხელმისაწვდომია ამერიკუ
პროგრამის ხელმძღვანელები და ადმინისტრაცია
რეგულარულად თანამშრომლობს საქართველოში მოღვაწე მნიშვნელოვან ორგანიზაციებთან, რომლებიც საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის კვლევით არიან დაკავებული. სხვა მკვლევარებთან ერთად იგი გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობ
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს უსაფრთხოების, საერთაშორისო განვითარებისა და დიპლომატიის საკითხები, თეორიულ ცოდნასთან ერთად განუვითაროს ანალიტიკური აზროვნების უნარი.
თორნიკე შარაშენიძის ახალი წიგნის "დიპლომატიის ისტორია" პრეზენტაცია
კლუბ "ფრონტლაინ"-ში, 29 ოქტომბერს, გაიმართება GIPA-ს საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის აკადემიური ხელმძღვანელის, თორნიკე შარაშენიძის ახალი წიგნის "დიპლომატიის ისტორია" პრეზენტაცია. თორნიკე შარაშ
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება დაიწყო!!! აბიტურიენტთ