ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "სამართლის" ნაპოვნია (46) შედეგი

გაცვლითი პროგრამები
ploads/files/მასარიკი.png" alt="მასარიკი" width="100" height="100" /> ყოველწლიურად სამართლის პროგრამის 2 სტუდენტი (ერთი ბაკალავრიატიდან და ერთი მაგისტრატურიდან) ერთ სემესტრს ატარებს მასარიკის
საფასური და გრანტები.
საბაკალავრო პროგრამის ღირებულება სამართლის საბაკალვრო პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 4500 ლარს. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.
როგორ ჩავაბარო?
ine;">როგორ ჩავაბარო? მიღების წინაპირობები სამართლის საბაკალავრო  პროგრამა განკუთვნილია ი
აბიტურენტებისთვის
ine;">როგორ ჩავაბარო? მიღების წინაპირობები სამართლის საბაკალავრო  პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც  მიღებული აქვთ სრული
სპეციალური შეთავაზება
სამართლის საბაკალავრო
კონფლიქტების მართვა
r />ლექციების ჩატარების ადგილი:  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა. მის: ბროსეს ქ. 1სწავლების ენა:  ქართული
აკრედ. კურსები ადვოკატებისთვის
ხატია გოგილაშვილი სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა ტელ: (+995) 595797252 ელ. ფოსტა: 
კიბერუსაფრთხოება და ინტერნეტ-სამართალი
ინჟინერია.   ინტერნეტ სამართლის მოდული ინტერნეტის სამართლებრივი რე
საბუთების მიღება
Application%20(GEO).pdf">სააპლიკაციო ფორმა • უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (სამართლის პროგრამაზე სავალდებულოა ბაკალავრის ხარისხი სამართლის დარგში)• პირადობის მოწმობის ასლი
საბუთების მიღება
Application%20(GEO).pdf">სააპლიკაციო ფორმა • უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (სამართლის პროგრამაზე სავალდებულოა ბაკალავრის ხარისხი სამართლის დარგში)• პირადობის მოწმობის ასლი
აღსრულების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები
პროგრამის შესახებ: საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა გთავაზობთ ინოვაციურ, პროფესიულ სასერტიფიკატო პროგრამას- აღსრულების თეორიული და
კურსდამთვრებულები
ვლური ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ბაკალავრი,  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევ
სასამართლო სისტემის მენეჯმენტი
ბა და ანგარიშვალდებულების ფორმები. უფლება სამართლიან სასამართლოზე ადამიანის უფლებათა სამართლის მიხედვით სასამართლო ხელისუფლების სტრუქტურა საქართველოში სასამართლო რე
საერთაშორისო კერძო და საარბიტრაჟო სამართალი
ng> პროგრამის მიზანია მსმენელებს გააცნოს საერთაშორისო კერძო და საარბიტრაჟო სამართლის ძირითადი პრაქტიკული ასპექტები და ჩამოუყალიბოს მათ ცოდნაზე დაფუძნებული და პრაქტიკაზე ორიენტირებული ხ
სოციალური სამართალი
ong> განკუთვნილია: სოციალური სამართლის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისათვის, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ საკუთარი ცოდნა და უნარები ა
სწავლის საფასური
სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 2018-2021 სასწავლო წლისათვის სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 4 500 ლარს. სპეციალური შე
საგნები
trong>ხურციძე)  საერთაშორისო საჯარო სამართლის კურსი მოიცავს სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ქმედებებთან დაკავშირებულ ზოგადი გამოყენებ
საგნები
/strong>.    საერთაშორისო სამართლის შესავალი (ნინო ხურციძე)  კურსის მიზ
კურიკულუმის აღწერა
pan style="font-size: small;">საერთაშორისო სამართლის პროგრამის კურიკულუმი
სასერტიფიკატო პროგრამები
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებთან ერთად სამართლის და პოლიტიკის სკოლა მსურველებს სთავაზობს სერტიფიცირებულ კურსებს:
ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი და პოლიტიკა
ართალსა და მენეჯმენტის” კურსის სასწავლო გეგმა შეიმუშავა. 2008 წელს, საზოგადოებრივ იინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლაში ჯანდაცვის სამართალში სერტიფიცირებული კურსი დაინერგა.   ვ
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
tube.com/embed/TEANySLZlOI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მთავარი მიზანია აღზარდოს სამართლის საერთაშორისო პრაქტიკასა და ლიბერალურ დემოკრ
პირველკურსელთა რეგისტრაცია
.ge/docs/appl.pdf">სააპლიკაციო ფორმა 2. უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (საერთაშორისო სამართლის პროგრამის მსურველთათვის აუცილებელი მოთხოვნაა ბაკალავრის დიპლომი სამართალში) 3. პირადობის მო
რეგულაციები
ომის სტრუქტურა, შესრულების პროცედურების და სტანდარტები. 3) სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დებულება. 4)
კარიერა
კარიერა სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია უპასუხოს იმ მოთხოვნებსა და გამოწვევებს, რომელსაც შრომის ბაზარი უდგენ
სასწავლო გარემო
კე სახელმძღვანელოდ იბეჭდება და ასევე ინახება ბიბლიოთეკაში როგორც სარეკომენდაციო ლიტერატურა. სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის ბიბლიოთეკა მდებარეობს იმავე შენობაში სადაც სამაგისტრო პროგრამებია განლაგებული
პროგრამის ხელმძღვანელები და ადმინისტრაცია
არებით პოლიტიკაში საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში ასწავლის 2005 წლიდან. 2007 წელს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის შექმნის შემდეგ იგი ამ სკოლის დეკანია. სხვადასხვა დროს ბაკურ კვაშილავა მუშაობდა
სკოლის შესახებ
trong>საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სამართლისა და პოლიტიკის
პირველკურსელთა რეგისტრაცია
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსელთა საყურადღებოდ მოგახსენებთ, რომ პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 29 აგვისტოდან 8 სექტემბრამდე, 12.00-18.00. მისამართზე: თაბუკაშვილი
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ისტორია
ჯიპას სამართლის საბაკალავრო პროგრამა წარმოადგენს საქართველოში იურიდიული განათლების მიღების ახალ  შესაძლებლობას. მისი მიზანია აღზარდოს განათლებული და კარგად  მომზადებული
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა
strong>საკონტაქტო პირი ირინა ბაქრაძე    სამართლის და პოლიტიკის სკოლის კოორდინატორი ელ-ფოსტა: i.bakradze@gipa.ge მობ: +995 595 582 260
დეკანის მიმართვა
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამართლისა და პოლიტიკის სკოლაში და ჩვენს ვებგვერდზე. შექმნის დღიდან ჩვენი სკოლის მთავარ ღირებულებებად რჩება ხარისხი, კოლეგიალური სასწავლო პროცესი და დინამიური აკადემიურ
რატომ სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა
  სამართლისა და პოლიტიკის სკოლაში არსებული სწავლების პრინციპები და მეთოდოლოგია კონკურენტულ გარემოს ქმნის, რაც მიზნად ისახავს მაგისტრთა სათანადო მომზადებას მომავალი წარმატებული კარიერისათვის.
კონტაქტი
ირინა ბაქრაძე  სამართლის და პოლიტიკის სკოლის კოორდინატორი ელ-ფოსტა: i.bakradze@gipa.ge მობ: +995 595 582 260 გიორგი ჩადუნელი სა
საჯარო ლექცია GIPA-ში თემაზე: ,,სახელმწიფოს კომპეტენცია განსაზღვროს რა არის ,,რელიგია’’ და რელიგიური ორგანიზაციების ავტონომია“
მომხსენებლები იქნებიან: ბრიჯიტ არიმონდი (ნორსვესტერნის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორი, აშშ, ჩიკაგო) აშშ-ს პრეცედენტულ სამართალზე დაყრდნობით ისაუბრებს „რელიგ
გაცვლითი პროგრამა მასარიკის უნივერსიტეტში
2014 წელს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლასა და მასარიკის უნივერსიტეტს(ჩეხეთის რესპუბლიკა) შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც სხვადასხვა სამე
სტაჟირება საქალაქო სასამართლოში
2015 წლის 1 დეკემბერს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლასა და საქალაქო სასამართლოს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პ
ლევან ნანობაშვილის ვიზიტი მასარიკის უნივერსიტეტში
2014 წელს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლასა და მასარიკის უნივერსიტეტს (ჩეხეთის რესპუბლიკა) შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. სხვადასხვა სამე
საიას ეროვნული შეჯიბრი საკონსტიტუციო სამართალში
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოცხადებულ საკონსტიტუციო სამართლის ეროვნულ შეჯიბრში, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამიდან ორმა გუნდმა მიიღო მონაწი
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსელთა საყურადღებოდ
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსელთა საყურადღებოდ მოგახსენებთ, რომ პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 31 აგვისტოდან 7 სექტემბრამდე, 12.00-16.00. მისამართზე: ბროსეს ქ. #
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი მასარიკის უნივერსიტეტთან
2014 წელს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლას და მასარიკის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტს (ჩეხეთის რესპუბლიკა) შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორ
GIPA-ს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა და მასარიკის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის თანამშრომლობა
GIPA-ს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა და მასარიკის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი თანამშრომლობას იწყებენ. 2014 წლის 13 ნოემბერს მასარიკის უნივერსიტეტის იურიდული ფაკულტეტის დეკა
საერთაშორისო სამართლის სტუდენტთა აქტივობა
ებთან ერთად მონაწილეები გაეცნენ საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის პრაქტიკასა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ძირითად საფუძვლებს. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სახელით ვილემ ვისის სახელო
გიორგი ხატიძის ვიზიტი მასარიკის უნივერსიტეტეში
: justify;">2014 წელს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლასა და მასარიკის უნივერსიტეტს (ჩეხეთის რესპუბლიკა) შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრო
პირველკურსელთა რეგისტრაცია
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსელთა საყურადღებოდ!!!   ძვირფასო სტუდენტებო! მოგახსენებთ, რომ პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 26 აგვისტოდან 5
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება დაიწყო!!! აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!!!