ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "საერთაშორისო ურთიერთობები" ნაპოვნია (21) შედეგი

გაცვლითი პროგრამები
ლი კი ტროის უნივერსიტეტში, სადაც ისინი გადაიხდიან საფასურის მხოლოდ ნახევარს. ორმაგი დიპლომი გაიცემა საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სახელმწიფო მართვის სპეციალობებში. ეს არის უნიკალური შეთავაზება რომელიც სტუდენტებს საშუალებას ა
საფასური და გრანტები.
რამის 2 საუკეთესო სტუდენტი თავისუფლდება მომდევნო სემესტრის გადასახადის 50 % -საგან. საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3500 ლარს. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრი
როგორ ჩავაბარო?
FL) გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა წერითი გამოცდა სპეციალობაში გასაუბრება მიმღებ კომისი
კონფლიქტების მართვა
არაკებების სიმულაციებს. პრაქტიკულ ნაწილს გაუძღვებიან თემაზე მომუშავე მოწვეული პრაქტიკოსები, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები და უშუალოდ ამ კონფლიქტების მენეჯმენტში ჩართული ექსერტები.  
საბუთების მიღება
ში. შიდა მისაღები გამოცდები ჩატარდება შემდეგი მიმდევრობით: საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა წერითი გამოცდა სპეციალობაში; გასაუბრება მიმღებ კომ
კურსდამთვრებულები
ატურის ბაკალავრი,  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპათმცოდნეობის მაგისტრი. სხვადასხვა დრ
გაცვლითი პროგრამები
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ შანსს აიღოთ ორი დიპლომი - საერთაშორისო ურთიერთობათა მაგისტრის დიპლომი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან და ასევე პოლიტიკურ მეცნიერებაში მაგისტრის დიპლომ
Call for Papers
sp; ნაშრომები შესაძლებელია მოიცავდეს ფართო თემატიკას სხვადასხვა სამეცნიერო დისციპლინებიდან: საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკური მეცნიერებები, საჯარო პოლიტიკა, ეკონომიკა, საერთაშორისო სამართალი. გარდა ამისა საკვლევი
საგნები
ასამართლოს ჩამოყალიბება და მისი ჩარჩოები; საერთაშორისო ტრიბუნალი; საერთაშორისო სისხლის სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობები. კრედიტი: 9.    საერთაშორისო
საგნები
ong>ურთიერთობებში (ბაკურ კვაშილავა)  კურსი სტუდენტებს გააცნობს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკური მეცნიერების ძირითად თეორიებს. მიმოიხილავს ისტორიულ ნაშრომებს პოლიტოლოგიასა და საერთ
კურიკულუმის აღწერა
ly: "Sylfaen","serif"; mso-ansi-language: "GEO\/KAT";" lang="GEO/KAT">საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა
კურიკულუმის აღწერა
საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის კურიკულუმი
სასერტიფიკატო პროგრამები
ify;">  სერტიფიცირებული კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს საერთაშორისო ურთიერთობების აღიარებული ნორმები, წეს-ჩვეულებები და ტრადიციები. შეასწავლოს ძირითადი საპროტოკოლო ღონისძიებები და
საზაფხულო სკოლა უსაფრთხოებასა და დიპლომატიაში
საზაფხულო სკოლაში შემოთავაზებული სალექციო კურსები პერიოდულად იცვლება, თუმცა ძირითად მიმართულებას საერთაშორისო ურთიერთობები, უსაფრთხოების საკითხები და დიპლომატია წარმოადგენს. შესაბამისად, 2006 წლიდან სკოლაში იკითხებ
დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი
საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტში სერტიფიცირებული კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს საერთაშორისო ურთიერთობების აღიარებული ნორმები, წეს-ჩვეულებები და ტრადიციები. შეასწავლოს ძირითადი საპროტოკოლო ღონისძიებები და
სასწავლო გარემო
ბული (მისამართი: მარი ბროსეს ქ # 2; ტელეფონი 995 32 249 75 02) აქ შეგიძლიათ მოიძიოთ წიგნები უშუალოდ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლის საკითხებთან დაკავშირებით. ჯიპას სტუდენტებისათვის ასევე ხელმისაწვდომია ამერიკ
პროგრამის ხელმძღვანელები და ადმინისტრაცია
კურ კვაშილავა რეგულარულად თანამშრომლობს საქართველოში მოღვაწე მნიშვნელოვან ორგანიზაციებთან, რომლებიც საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის კვლევით არიან დაკავებული. სხვა მკვლევარებთან ერთად იგი გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთო
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს უსაფრთხოების, საერთაშორისო განვითარებისა და დიპლომატიის საკითხები, თეორიულ ცოდნასთან ერთად განუვითაროს ანალიტიკური აზროვნების უნარი. 
თორნიკე შარაშენიძის ახალი წიგნის "დიპლომატიის ისტორია" პრეზენტაცია
კლუბ "ფრონტლაინ"-ში, 29 ოქტომბერს, გაიმართება GIPA-ს საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის აკადემიური ხელმძღვანელის, თორნიკე შარაშენიძის ახალი წიგნის "დიპლომატიის ისტორია" პრეზენტაცია. თორნიკე შარაშენიძე ამჟამა
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება დაიწყო!!! აბიტურიენტთა საყურადღებ