ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "საერთაშორისო" ნაპოვნია (45) შედეგი

გაცვლითი პროგრამები
ლი კი ტროის უნივერსიტეტში, სადაც ისინი გადაიხდიან საფასურის მხოლოდ ნახევარს. ორმაგი დიპლომი გაიცემა საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სახელმწიფო მართვის სპეციალობებში. ეს არის უნიკალური შეთავაზება რომელიც სტუდენტებს
საფასური და გრანტები.
ადემიური მოსწრების საფუძველზე.  სამაგისტრო პროგრამები საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 4000 ლარს. თანხის გადახდა ხდება
როგორ ჩავაბარო?
ი ჩატარდება შემდეგი მიმდევრობით: საერთაშორისო სამართლის პროგრამა წერითი გამოცდა ინგლისურ ენაზე (TOEFL) გასაუბრება
კონფლიქტების მართვა
trong>შინაარსი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)  შვეიცარიულ საერთაშორისო ორგანიზაცია „HEKS/EPPER“-ის ფინანსური მხარდაჭერით,  „მშვიდო
პარტნიორობა საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან
თავაზობს ორმოცდაათზე მეტ პროგრამას. უნივერსიტეტს ყავს  30 000 სტუდენტი. მისი ინტერესის სფეროა საერთაშორისო თანამშრომლობის კონტექსტში უნივერსიტეტის მენეჯმენტის პერსონალის გადამზადება ტრენინგებით. 
კიბერუსაფრთხოება და ინტერნეტ-სამართალი
ამიზნე ჯგუფი კურსის სამიზნე ჯგუფი შეადგენს საერთაშორისო უსაფრთხოების/ურთიერთობების სპეციალისტებს, ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტებს, იურისტებს, ჟურნა
საბუთების მიღება
ში. შიდა მისაღები გამოცდები ჩატარდება შემდეგი მიმდევრობით: საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა წერითი გამოცდა სპეციალობაში; გასაუბრე
საბუთების მიღება
ში. შიდა მისაღები გამოცდები ჩატარდება შემდეგი მიმდევრობით: საერთაშორისო სამართლის პროგრამა წერითი გამოცდა ინგლისურ ენაზე (TOEFL) გასაუბრე
აღსრულების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები
ნამდებობის პირების), არბიტრაჟის,  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტების და ‘’სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ’’ საქ
კურსდამთვრებულები
საერთაშორისო ურთიერთობათა მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 90%-ს აღწევს. აქედან უდიდესი ნაწილი დასაქმებულია ისეთ უწყებებში როგორიცაა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, მთავ
გაცვლითი პროგრამები
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ შანსს აიღოთ ორი დიპლომი - საერთაშორისო ურთიერთობათა მაგისტრის დიპლომი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან და ასევე პოლიტიკურ მეცნიერებაში მაგ
სწავლის საფასური
გრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში. პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა: ერთიან ე
სწავლის საფასური
გრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო სამართალში. პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:
საერთაშორისო კერძო და საარბიტრაჟო სამართალი
საერთაშორისო კერძო და საარბიტრაჟო სამართალი   პროგრამის
სოციალური სამართალი
ლი სხვა უფლებების როლისა და ფუნქციის შესახებ, დააკავშირონ ის ადმინისტრაციულ სამართალთან. გაეცნონ იმ საერთაშორისო დოკუმენტებს, რომელიც ამ უფლებების გარანტიებს მოიცავს. მიიღონ ინფორმაცია შიდა სამართლით მათი იმპლემე
Call for Papers
sp; ნაშრომები შესაძლებელია მოიცავდეს ფართო თემატიკას სხვადასხვა სამეცნიერო დისციპლინებიდან: საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკური მეცნიერებები, საჯარო პოლიტიკა, ეკონომიკა, საერთაშორისო სამართალი. გარდა ამ
საგნები
სურ ენოვანი  საგნები. კრედიტი: 6 2.    საერთაშორისო საჯარო სამართალი
საგნები
ეკონომიკური ზრდა; დანაზოგები და ინვესტიციები; უმუშევრობა; ინფლაცია; ბიუჯეტი და ფისკალური პოლიტიკა; საერთაშორისო ვაჭრობა და გაცვლითი კურსები. კრედიტი: 6 2.    
კურიკულუმის აღწერა
საერთაშორისო სამართლის პროგრამის კურიკულუმი
კურიკულუმის აღწერა
საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის კურიკულუმი
სასერტიფიკატო პროგრამები
g>  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო პოლიტიკის პროგრამასთან არსებული საზაფხულო სკოლა სამაგისტრო პროგრამის ბაზაზე 2006 წელს შეიქმნა. შექმ
ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი და პოლიტიკა
ალიბდეთ ფართო ხედვა პაციენტის უფლებებზე, ჯანდაცვის მენეჯმენტზე და სახელმწიფო პოლიტიკაზე. გაეცნონ იმ საერთაშორისო დოკუმენტებს, რომელიც ამ უფლებების გარანტიებს მოიცავს. მიიღონ ინფორმაცია შიდა სამართლით მათი იმპლემე
საზაფხულო სკოლა უსაფრთხოებასა და დიპლომატიაში
საზაფხულო სკოლა უსაფრთხოებასა და დიპლომატიაში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო პოლიტიკის პროგრამასთან არსებული საზაფხულო სკოლა სამაგისტრო პროგრამის ბაზაზე 2006 წელს შეიქმნა. შექმ
დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი
საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტში სერტიფიცირებული კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს საერთაშორისო ურთიერთობების აღიარებული ნორმები, წეს-ჩვეულებები და ტრადიციები. შეასწავლოს ძირითადი საპროტოკოლო ღონ
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
tps://www.youtube.com/embed/TEANySLZlOI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მთავარი მიზანია აღზარდოს სამართლის საერთაშორისო პრაქტიკასა და ლიბერა
პირველკურსელთა რეგისტრაცია
tp://old.gipa.ge/docs/appl.pdf">სააპლიკაციო ფორმა 2. უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (საერთაშორისო სამართლის პროგრამის მსურველთათვის აუცილებელი მოთხოვნაა ბაკალავრის დიპლომი სამართალში) 3. პი
კარიერა
ასაქმებული. ჩვენი კურსდამთავრებულები მუშაობენ როგორც საჯარო, არასამთავრობო და კერძო სექტორში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში. 
სასწავლო გარემო
ბული (მისამართი: მარი ბროსეს ქ # 2; ტელეფონი 995 32 249 75 02) აქ შეგიძლიათ მოიძიოთ წიგნები უშუალოდ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლის საკითხებთან დაკავშირებით. ჯიპას სტუდენტებისათვის ასევე ხელმისაწ
პროგრამის ხელმძღვანელები და ადმინისტრაცია
i1.JPG" alt="" width="150" align="left" />ბაკურ კვაშილავა -  იელის უნივერსიტეტის მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობებში; კითხულობს ლექციებს საერთაშორისო ურთიერთობათა შესავალსა და შედარებით პოლიტიკაში
სკოლის შესახებ
სამართლისა და საერთაშორისო პოლიტიკის სამაგისტრო
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ისტორია
სამართალზე. სავალდებულო საგნებთან ერთად, სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს აირჩიოს არასავალდებულო საგნები საერთაშორისო, სისხლის, საჯარო და კერძოს სამართლის სფეროებიდან. ამასთან ერთად, პროგრამა სთავაზობს სტუდენტებს ინგლ
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს უსაფრთხოების, საერთაშორისო განვითარებისა და დიპლომატიის საკითხები, თეორიულ ცოდნასთან ერთად განუვითაროს ანალიტიკური აზროვნების უნარი
დეკანის მიმართვა
გრამა საშუალებას აძლევს სტუდენტებს ისწავლონ აშშ-სა და ევროპის უნივერსიტეტების სამართლის პროგრამებზე საერთაშორისო გამოცდილების დასაგროვებლად. ჩვენი სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობენ ყველა მნიშვნელოვან იმიტირებულ პრ
საჯარო ლექცია GIPA-ში თემაზე: ,,სახელმწიფოს კომპეტენცია განსაზღვროს რა არის ,,რელიგია’’ და რელიგიური ორგანიზაციების ავტონომია“
მოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI), რომელიც ფინანსდება ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ. სამუშ
გაცვლითი პროგრამა მასარიკის უნივერსიტეტში
ნანობაშვილმა და გიორგი ხატიძემ მასარიკისუნივერსიტეტში წაიკითხეს ლექციათა კურსი მედია სამართალსა და საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალში, ხოლო რაც შეეხებასტუდენტთა გაცვლით ნაწილს, მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში
თორნიკე შარაშენიძის ახალი წიგნის "დიპლომატიის ისტორია" პრეზენტაცია
კლუბ "ფრონტლაინ"-ში, 29 ოქტომბერს, გაიმართება GIPA-ს საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის აკადემიური ხელმძღვანელის, თორნიკე შარაშენიძის ახალი წიგნის "დიპლომატიის ისტორია" პრეზენტაცია. თორნიკე შარა
Willem C. Vis სახელობის, საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟი
GIPA-ს გუნდმა Willem C. Vis სახელობის, საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის იმიტირებული პროცესების მოსამზადებელ ეტაპზე (Pre-Moot) პირველი ადგილი დაიკავა მოხარულნი ვართ გაუწყოთ, რომ 22-ე
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი მასარიკის უნივერსიტეტთან
ამართლისა და პოლიტიკის სკოლის ლექტორმა გიორგი ხატიძემ, მასარიკის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საერთაშორისო და ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტში, სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე წაიკითხა ლექციათა კურსი სა
საერთაშორისო სამართლის სტუდენტთა აქტივობა
, Arbitration Initiative Georgia-ს ორგანიზებითა და EMWI-JILEP-ის მხარდაჭერით, ვილემ ვისის სახელობის საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის იმიტირებული პროცესის მონაწილეებს 5 დღიანი მოსამზადებელი ტრენინგი ჩაუტარდათ.
გიორგი ხატიძის ვიზიტი მასარიკის უნივერსიტეტეში
ი გიორგი ხატიძე, მასარიკის უნივერსიტეტში, სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე წაიკითხავს ლექციათა კურსს საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალში.
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება დაიწყო!!! აბიტურიენტ
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება დაიწყო!!! აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!!!
სამაგისტრო პროგრამა მიგრაციის მართვაში
ლებლობების განვითარებისათვის” ფარგლებში, კონსორციუმში შემავალი 16 პარტნიორი უნივერსიტეტისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაწილეობით.  სამაგისტრო პროგრამის მთავარი უპირატესობები: