ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "პროგრამა" ნაპოვნია (34) შედეგი

საფასური და გრანტები.
სწავლო სემესტრების მიხედვით. მხოლოდ წელს - თუ GIPA-ს სამართლის საბაკალავრო პროგრამას უპირატესობას მიანიჭებთ და მასზე გააკეთებთ პირველ არჩევანს, თქვენ  GIPA - სგან მიიღებთ 20%-იან
როგორ ჩავაბარო?
trong> სამართლის საბაკალავრო  პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც  მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება და წარმატ
აბიტურენტებისთვის
მიღების წინაპირობები სამართლის საბაკალავრო  პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც  მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება და წარმატ
სპეციალური შეთავაზება
le="text-decoration: underline;"> პროგრამაზე GIPA-
კონფლიქტების მართვა
ოლიტიკის სკოლა. მის: ბროსეს ქ. 1სწავლების ენა:  ქართული პროგრამაზე სწავლება არის უფასო და სრულად დაფინაანსებლია „HEKS/EPPER“-ი
პარტნიორობა საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან
ეტი სტუდენტი და 3000 თანამშრომელი ყავს. უნივერსიტეტს 40-ზე მეტი ბაკალავრის, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა აქვს.     Carl von Ossietz
კიბერუსაფრთხოება და ინტერნეტ-სამართალი
სასერტიფიკატო პროგრამა „კიბერუსაფრთხოება და ინტერნეტ-ს
საბუთების მიღება
n%20(GEO).pdf">სააპლიკაციო ფორმა • უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (სამართლის პროგრამაზე სავალდებულოა ბაკალავრის ხარისხი სამართლის დარგში)• პირადობის მოწმობის ასლი•
საბუთების მიღება
n%20(GEO).pdf">სააპლიკაციო ფორმა • უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (სამართლის პროგრამაზე სავალდებულოა ბაკალავრის ხარისხი სამართლის დარგში)• პირადობის მოწმობის ასლი•
აღსრულების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები
აქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა გთავაზობთ ინოვაციურ, პროფესიულ სასერტიფიკატო პროგრამას- აღსრულების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები. პროგრამის მიზანია მ
კურსდამთვრებულები
n> ევროკავშირის ენერგეტიკული პროგრამა INOGATE-ის კოორდინატო
გაცვლითი პროგრამები
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ შანსს აიღოთ ორი დიპლომი - საერთაშორისო ურთიერთობათა მაგისტრის დიპლომი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან და ასევე პოლიტიკურ მეცნიერებაში
სწავლის საფასური
ურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში. პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა: ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A
სწავლის საფასური
წილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო სამართალში. პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა: ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა,
სასამართლო სისტემის მენეჯმენტი
  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) აცხადებს მიღებას სასერტიფიკატო პროგრამაზე სასამართლო სისტემის მ
საერთაშორისო კერძო და საარბიტრაჟო სამართალი
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) გთავაზობთ ინოვაციურ, პროფესიულ სასერტიფიკატო პროგრამას საერთაშორისო კერძო და საარბიტრაჟო სამართალში. პროგრ
სოციალური სამართალი
  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) აცხადებს მიღებას სასერტიფიკატო პროგრამაზე სოციალური  სამართალი. 
სწავლის საფასური
სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 2018-2021 სასწავლო წლისათვის სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 4 500 ლარს. სპეციალური შ
კურიკულუმის აღწერა
ot;serif"; mso-ansi-language: "GEO\/KAT";" lang="GEO/KAT">საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა
სასერტიფიკატო პროგრამები
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო პოლიტიკის პროგრამასთან არსებული საზაფხულო სკოლა სამაგისტრო პროგრამის ბაზაზე 2006 წელს შეიქმნა. შექმნის მიზანს იმ ადამი
ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი და პოლიტიკა
;">  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) აცხადებს მიღებას სასერტიფიკატო პროგრამაზე ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი და პოლიტიკა.  
საზაფხულო სკოლა უსაფრთხოებასა და დიპლომატიაში
ოებასა და დიპლომატიაში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო პოლიტიკის პროგრამასთან არსებული საზაფხულო სკოლა სამაგისტრო პროგრამის ბაზაზე 2006 წელს შეიქმნა. შექმნის მიზანს იმ ადამი
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
ალურ დემოკრატიულ ფასეულობებზე დაფუძნებული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი პროფესიონალები პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას საერთაშორისო  სამართლის სხვადასხვა მიმარ
პირველკურსელთა რეგისტრაცია
ველკურსელთა რეგისტრაცია:რეგისტრაციისთვის სავალდებულო დოკუმენტები: საბაკალავრო პროგრამა:
პროგრამის ხელმძღვანელები და ადმინისტრაცია
ანდია). 2006 წლის სექტემბერს წარმატებით დაასრულა წინარე სამაგისტრო/ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის პროგრამა ბელერბის კოლეჯში (გაერთიანებული სამეფო, ინგლისი). 2001 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ისტორია
ჯიპას სამართლის საბაკალავრო პროგრამა წარმოადგენს საქართველოში იურიდიული განათლების მიღების ახალ  შესაძლებლობას. მისი მიზანია აღზარდოს განათლებული და კარგად  მომზადებული
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა
ლომატიის საკითხები, თეორიულ ცოდნასთან ერთად განუვითაროს ანალიტიკური აზროვნების უნარი.  პროგრამაში დასაქმებულნი არიან მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების კურსდამთავრებული პროფესორ-მასწავლებლები და ც
დეკანის მიმართვა
იური და პროფესიული სტანდარტების შენარჩუნებაზე. ჩვენი სკოლის სავიზიტო ბარათი, ორი სამაგისტრო პროგრამა, ყოველწლიურად ვითარდება და იხვეწება მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე დინამიკისა და ტენდენცი
გაცვლითი პროგრამა მასარიკის უნივერსიტეტში
2014 წელს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლასა და მასარიკის უნივერსიტეტს(ჩეხეთის რესპუბლიკა) შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც სხვადასხვა სამ
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი მასარიკის უნივერსიტეტთან
ტის იურიდიული ფაკულტეტის საერთაშორისო და ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტში, სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე წაიკითხა ლექციათა კურსი საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალში.
გიორგი ხატიძის ვიზიტი მასარიკის უნივერსიტეტეში
იკის სკოლის ლექტორი, სამართლის დოქტორი გიორგი ხატიძე, მასარიკის უნივერსიტეტში, სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე წაიკითხავს ლექციათა კურსს საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალში.
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება დაიწყო!!! აბიტურ
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება დაიწყო!!! აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!!!
სამაგისტრო პროგრამა მიგრაციის მართვაში
თველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ერთობლივ ორმაგი ხარისხის ინტერდისციპლინურ სამაგისტრო პროგრამაზე მიგრაციის მართვაში. მიგარციის მართვის სამაგისტრო პროგარამა შემუშავებულ იქნა ტემპუსის პროე