ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "მიგრაციის მართვა" ნაპოვნია (1) შედეგი

სამაგისტრო პროგრამა მიგრაციის მართვაში
გადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ერთობლივ ორმაგი ხარისხის ინტერდისციპლინურ სამაგისტრო პროგრამაზე მიგრაციის მართვაში. მიგარციის მართვის სამაგისტრო პროგარამა შემუშავებულ იქნა ტემპუსის პროექტის: “მიგრაც