ყველა სკოლა
ENGLISH

საფასური და გრანტები.

საბაკალავრო პროგრამის ღირებულება

სამართლის საბაკალვრო პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 4500 ლარს. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

მხოლოდ წელს - თუ GIPA-ს სამართლის საბაკალავრო პროგრამას უპირატესობას მიანიჭებთ და მასზე გააკეთებთ პირველ არჩევანს, თქვენ  GIPA - სგან მიიღებთ 20%-იან დაფინანსებას;

თუ ხართ 100%, 70% ან 50% სახელმწიფო გრანტის მფლობელი პირველ სასწავლო წელს ჯიპა-სგან მიიღებთ სტიპენდიას 1000 ლარის ოდეობით. სტიპენდია შეგინარჩუნდებათ მომდევნო სასწავლო წლებში თქვენი აკადემიური მოსწრების საფუძველზე. 

სამაგისტრო პროგრამები

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 4000 ლარს. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისათვის GIPA-ში მოქმედებს სემესტრული სტიპენდიები. საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 2 საუკეთესო სტუდენტი თავისუფლდება მომდევნო სემესტრის გადასახადის 50 % -საგან.

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3500 ლარს. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისათვის GIPA-ში მოქმედებს სემესტრული სტიპენდიები. საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის 2 საუკეთესო სტუდენტი თავისუფლდება მომდევნო სემესტრის გადასახადის 50 % -საგან.

საბანკო რეკვიზიტები:

  • სს „ თიბისი ბანკი“
  • საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
  • მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.