ყველა სკოლა
ENGLISH

სწავლის საფასური

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

2018-2021 სასწავლო წლისათვის სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 4 500 ლარს.

სპეციალური შეთავაზება!

GIPA-ს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის -- 1530103 – I ნომრად შემოხაზვის შემთხვევაში  მიიღებთ სწავლების გადასახადის 20%-იან დაფინანსებას ერთი წლის განმავლობაში.

 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე GIPA-ს 2017 წლის სტიპენდია!

სახელმწიფო გრანტის (100%,70% და 50%) მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი პირველ სასწავლო წელს ჯიპა-სგან მიიღებს სტიპენდიას 1000 ლარის ოდეობით. სტიპენდია სტუდენტს შეუნარჩუნდება მომდევნო წლებში მისი აკადემიური მოსწრების საფუძველზე. 

 

 

საბანკო რეკვიზიტები:

  • სს „ თიბისი ბანკი“
  • საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
  • მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.