ყველა სკოლა
ENGLISH

პროგრამის ხელმძღვანელები და ადმინისტრაცია

ბაკურ კვაშილავა

დეკანი

იელის უნივერსიტეტის მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობებში; კითხულობს ლექციებს საერთაშორისო ურთიერთობათა შესავალსა და შედარებით პოლიტიკაში


თორნიკე შარაშენიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის აკადემიური ხელმძღვანელი

რული პროფესორი; სახელმწიფო მართვის მაგისტრი, საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორი


მერაბ კაკულია

საეთაშორისო ურთიერთობების საერთაშორისო განვითარების მიმართულების კურატორი

სრული პროფესორი; ეკონომიკის დოქტორი; კითხულობს ლექციებს ეკონომიკასა და საერთაშორისო ეკონომიკაში


ირაკლი სოკოლოვსკი

სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი

სრული პროფესორი; სამართლის დოქტორი, ევროპათმცოდნეობის მაგისტრი; კითხულობს ლექციებს შედარებით სახელშეკრულებო 


გიორგი ხატიძე

სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასისტენტ-პროფესორი

სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასისტენტ-პროფესორი


ირინა ბაქრაძე

სამართლის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი

სახელმწიფო მართვის მაგისტრი


ანა ქირია

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის მკვლევარ-ასისტენტი

საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი


გიორგი ჩადუნელი

მკვლევარ-ასისტენტი

ჟურნალისტიკის მაგისტრი


ხატია გოგილაშვილი

მკვლევარ-ასისტენტი

სამართლის მაგისტრი