ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "სამაგისტრო" ნაპოვნია (48) შედეგი

აგრობიზნეს მენეჯმენტი - ქუთაისი
თველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, „გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვის“ სამაგისტრო პროგრამის მოწვეული ლექტორი  
ინფორმაცია საჯარო მოხელეებისათვის
;  2. ნინო ღონღაძე - GIPA  მმართველობის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი და GIPA-ს მმართველობის სკოლის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი. ფლ
დებატკლუბი
გრირებას მმართველობის სკოლის საჯარო მმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამების კურიკულუმებში. დებატების ტექნიკის  შესწავლა, ხელს შეუწყობს მაგისტრანტების ანალიტიკ
სწავლის ღირებულება და დაფინანსება
an style="color: #993300;">დაფინანსება საჯარო მმართველობის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7400 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა ს
პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა
ვების წინაპირობა და საბუთების მიღება  გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთების  მიღება  მოხდება 14 აგვისტოსდან 1  სექტემბერის ჩათვლით,&nb
პარტნიორები
9"> საქართველოში ერთადერთი, გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის - GIPA, საქართველოს გარემოს
პროგრამის მოკლე ინფორმაცია
ში შედის გარემოსდაცვითი მმართველობის საკითხებზე მუშაობა. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შესაძლებლობა ექნებათ პროფესიულად განვითარდნ
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა
აშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) წარმოგიდგენთ გარემოსდავცითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის ახალ სამაგისტრო პროგრამას. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მმართველობის სკოლის გარემოსდავცითი მენეჯმე
პროექტები და აქტივობები
თის მუნიციპალიტეტის დახმარება ოპერირებასა და ეფექტიანობის ზრაში (ჯიპას ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებთან ერთად); თელავის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა (ღია
ადგილობრივი თვითმმართველობის ცენტრი (CLG)
2002 წელს მმართველობის სკოლაში. ამავე წელს CLG-ს ფარგლებში ჩამოყალიბდა ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო აკადემიური პროგრამა, რომელიც საქართველოში ამ სპეციალობით პირველ ქართულენოვან პროგრამას წარმოადგენს.
მიღების წინაპირობა
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა  - საბუთების მიღება საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე საბ
მიღების წინაპირობა
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა  - საბუთების მიღება ადგილობრივი თვითმმართველობის ს
მიღების წინაპირობა
ი.   სალომე ჟორჟოლიანი ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი ელ-ფოსტა: 
საბუთების მიღება
საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა  - საბუთების მიღება საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთებ
პარტნიორობა საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან
WRO.jpg" alt="" width="251" height="80" /> GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ ორმაგ ხარისხს ვროცლავის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობასა და პოლიტიკურ
გამოცხადებული მიღება
GIPA - ს მმართველობის სკოლა აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე! - საჯარო მმართველობა
სამაგისტრო პროგრამები
94 წლიდან დღემდე, მმართველობის სკოლა გთავაზობთ 4 სამაგისტრო პროგრამას: 1994 - საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა - რომლის მიზანია მოამზად
დებატკლუბი
გრირებას მმართველობის სკოლის საჯარო მმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამების კურიკულუმებში. დებატების ტექნიკის  შესწავლა, ხელს შეუწყობს მაგისტრანტების ანალიტიკ
MBA მოკლე ინფორმაცია
align: center;">  ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების გადაცემას ს
PP სასწავლო გეგმა
სასწავლო გეგმა საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა იყენებს სხვადასხვა მეთოდს სტუდენტთათვის სასურველი კონპეტენციების გამოსამუშავებლად. ყოველი კურსი მიმდინარეობს
PP სილაბუსები
style="color: #993300;">სილაბუსები საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა
PP სტუდენტები
nbsp;                       საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები:
PP სასწავლო პროცესი
ინფორმაცია სასწავლო პროცესის შესახებ საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხანგრძლივობა ორი წელია და მოიცავს ოთხ სემესტრს. სწავლება მიმდინარეობს საღა
PP მოკლე ინფორმაცია
" allowfullscreen></iframe> საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ: საღამოს სწ
LG სილაბუსები
div class="article-content"> ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა
LG სტუდენტები
enter;">ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები:
LG სასწავლო პროცესი
ადგილობრივი თვითმმართველობის  სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და ოთხი სემესტრისაგან შედგება: ყოველი აკადემიური წელი იწყება სექტემბერში
LG მოკლე ინფორმაცია
border="0" allowfullscreen></iframe> ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ: საღამოს სწავლებას
PA სილაბუსები
or: #993300;">სილაბუსები საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა:
ადმინისტრაცია
სა და ლიტერატურის სპეციალობით. ელ ფოსტა: M.akhalkaci@gipa.ge ნინო ღონღაძე - სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი ურბანულ საქმეთა მაგისტრი (ტეხასის უნივერსიტეტი
სკოლის ისტორია
ბის განმავლობაში, სკოლა პირველი და ერთადერთი აღმოჩნდა, რომელიც საქართველოში სახელმწიფო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამებს ახორციელებს. მმართველობის სკოლას დაარსების დღიდან დახმარებას და ხელმძღვანელობას
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალ კვალიფიციური მეწარმე–მენეჯერები, რომლებიც წარმატებით იმუშავებენ როგორც კერძო, ასევე საჯ
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა შექმნილია სხვადასხვა საჯარო, კერძო, საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებში დას
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა
ll;">საქართველოში ერთადერთი ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა,  სახელმწიფო მმართველობის სკოლის ქართულენოვანი პროგრამაა. პროგრა
PA მოკლე ინფორმაცია
llowfullscreen></iframe> საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ: სა
დასრულებული პროექტები
ეგრირება მმართველობის სკოლის საჯარო მმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამების კურიკულუმებში. დებატების ტექნიკის  შესწავლა, ხელს შეუწყობს მაგისტრანტების ანალიტიკ
ნიკა გილაური GIPA-ში
ობილ წინაღობებზე.   შეხვედრის  მეორე ნაწილში ყოფილმა პრემიერმა  საჯარმო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის  სტუდენტების დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. 
გიორგი ვაშაძე GIPA-ში
საქართველოს ლიდერი  გიორგი ვაშაძე.  გიორგი  ვაშაძემ  საჯარო მმართველობის  სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს იუსტიციის სახლის შექმნაში მიღებული  გამოცდილებები გააცნო და გაუზიარა საკუ
ირაკლი სესიაშვილი GIPA-ში
აშვილს უმასპინძლა. შეხვედრას საჯარო მმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის და სხვა სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები ესწრებოდნენ. პოლიტიკური პარტიის ლიდერმა მიმდინარე პროცესებზე ისაუბრა და აუდიტო
ირაკლი ალასანია GIPA-ში
უმასპინძლა. შეხვედრას საჯარო მმართველობის, საჯარო პოლიტიკის, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სხვა სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები ესწრებოდნენ. პოლიტიკური პარტიის ლიდერმა მიმდინარე პროცესებზე ისაუბრა და და აუდ
ირაკლი ხმალაძე GIPA-ში
დღეს GIPA-ს მმართველობის სკოლაში ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხმალაძე სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს შეხვდა. შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა. მოწვეულმა სტუმარმა ისაუბრა საქ
GIPA MBA სტუდენტები ია ნიკოლაძის დასახმარებლად
GIPA Support-ის ფარგლებში GIPA-ს ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები 29 მაისს ესტუმრნენ ია ნიკოლაძის ოჯახს. ოჯახს ჰყავს სამი შვილი, საიდანაც ერთერთს აქვს ასთმის უმძიმესი ფორმა და ს
ვაკანსია GIPA-ში!
ინსტიტუტის, მმართველობის სკოლის დეკანის უშუალო დაქვემდებარების ქვეშ, ადგილობრივი თვითთამართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელის და ინსტიტუტის ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრის ხელმძღვანელის შესაბამი
საპენსიო რეფორმის მიმოხილვა GIPA-ში!
საპენსიო რეფორმის სამსახურის უფროსთან ოთარ ძიძიკაშვილთან. შეხვედრას ესწრებოდნენ საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები, ასევე ლექტორები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. შეხვედრის მთავარი თემა იყო
ჯულიანა მალერს ლექცია GIPA-ში!
ბში, აღნიშნული უნივერსიტეტის ლექტორები, მმართველობის სკოლის საჯარო პოლიტიკის და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებს ლექციებს უკითხავენ.
ერიკ მაკგლინჩის საჯარო ლექცია GIPA-ში!
ბში, აღნიშნული უნივერსიტეტის ლექტორები, მმართველობის სკოლის საჯარო პოლიტიკის და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებს ლექციებს უკითხავენ.
სამაგისტრო პროგრამები - მმართველობის სკოლა
span>GIPA - ს მმართველობის სკოლა აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე! -