ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "ბიზნესის" ნაპოვნია (34) შედეგი

თანადაფინანსების სისტემა
GIPA-ში მოქმედებს სტუდენტური სტიპენდიების პროგრამა "ბიზნესის ადმინისტრირების" პროგრამაზე სწავლების პირველ წელს, ეროვნულ გამოცდებზე 50%-70%-100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ყველა
აგრომარკეტინგი - ქუთაისი
ეციალისტებს. კურსი მსმენელებს დაეხმარება, წინასწარ განსაზღვრონ ბიზნესის წარმატება, გადაწყვეტილების შედეგები, კომპანიის იმიჯი და ბაზრის წილი.  მსმენელები გაეცნობიან სა
აგრობიზნეს მენეჯმენტი - ქუთაისი
p; სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრები, რეგიონული ბიზნესის წარმომადგენლები (მთავარი პარტნიორი), რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული სწავლების პროცესში და უზრუნ
HR - ქუთაისი
ლზე მიღებული პრაქტიკული ცონდის და უნარების გამოყენებით მონაწილეები შეძლებენ რეალური წვლილი შეიტანონ ბიზნესის წარმატებაში. კურსის თემატიკა არ
ფარმაციის მენეჯმენტი და ფარმაცევტული ზრუნვა
ფორმების სტანდარტიზაციის საფუძვლები. პროგრამა შედგება ბიზნესის და ფარმაციის
ბიზნეს ქოუჩინგი
რეფრეიმინგი, სასაუბრო სტრატეგიები და ლინგვისტური ხაფანგები NLP ფსიქო-ტექნიკები ბიზნესისთვის ეფექტური ფასილიტაცია მილტონ მოდელი
მაგარი ალკოჰოლური სასმელების მენეჯმენტი
underline; color: #993300;">პროგრამის აღწერილობა: ბიზნესის მოდული: ბიზნესის საფუძვლები
Study Abroad
საქართველოს საზოგადებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა აქტიურად არის ჩართული საერთაშორისო პარტნიორობაში. ბრატ
გამოცხადებული მიღება
ივი თვითმმართველობა - ბიზნესის ადმინისტრირება -
ნორჩ მენეჯერთა სასერტიფიკატო პროგრამა
IX-XII კლასის მოსწავლეებისათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ გაეცნონ მენეჯერის პროფესიას ან შეაღონ კარები ბიზნესის უსაზღვრო სამყაროში. პროგრამის მიზანია
სასერტიფიკატო პროგრამები
დმინისტრირება ბიზნესის მენეჯმენტი ად
სამაგისტრო პროგრამები
ადამიანებისთვის კარიერული ზრდისა და პროფესიული წინსვლის შესაძლებლობების შექმნა. 2014 - ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა - რომლის მიზანია, სრულიად ინოვაციური სწავლების გზით, მოამზადოს
ბიზნესის მენეჯმენტი
GIPA-ს ბიზნესის მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა შექმნილია ნებისმიერი განათლების მქონე პირებისათვის, რომლებსაც აქვთ საკუ
სტუდენტური ბლოგი
ირი უკვე აღარ არის ისე მწარე, როგორც ჩვენი წინაპრების დროს იყო. სწავლა კეთებით - learning by doing, ბიზნესის სტუდენტების სასწავლო პროგრამის ბიზნეს-ლაბორატორიის მთავარი კომპონენტი, რომელიც ღონისძიებების დ
ადამიანური რესურსების მართვა
ყონ კომპანიაში მიმდინარე ცვლილებებს და პროცესების ოპტიმიზაციას, შეიმუშაონ და განავითარონ კონკრეტული ბიზნესის საჭიროებაზე მორგებული სისტემები, პროცესები და სამოქმედო გეგმა.
ფინანსების მენეჯმენტი
ისა და შედარებითი ანალიზი, ROI, ROE, ROS, ROA, დავალიანების კოეფიციენტები PAYBACK PERIOD, ბიზნესის შეფასება, ბიზნესის ტერმინალური ღირებულება, გორდონის მოდელი
ზოგადი მენეჯმენტი
e="color: #000080;">გიორგი თურქია - სრული პროფესორი ეკონომიკის დარგში. აქვს ბიზნესის მენეჯმენტში ლექციების კითხვის 20-წლიანი გამოცდილება. ბიზნესის დაგეგმარებისა და მენეჯმენტის საკითხებ
მარკეტინგის სერტიფიცირებული მენეჯერი
ext-align: center;">  ჯიპას ინოვაციური პროგრამა გთავაზობთ ბიზნესის დაგეგმარების უნიკალურ და აპრობირებულ მეთოდებს, რომელიც დაგეხმარებათ ბიზნეს იდეების გენერირებასა და
BBA ბიზნეს ლაბორატორია
2015 | სამუშაო პრაქტიკები "მილკოში". ბიზნესის ადმინისტრირების პირველ კურსელების სამუშაო პრაქტიკები კომპანია „მილკოში“, სტუდენტები მუშ
BBA კურიკიკულუმი
სი I რაოდენობრივი ანალიზის საფუძვლები  I მსოფლიო ცივილიზაციები I ბიზნესის ლაბორატორია I II სემესტრი ინგლისური ენა II/ II
BBA მოკლე ინფორმაცია
იპას ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა, რომლის კედლებშიც სტუდენტები პრაქტიკულად ეუფლებიან ბიზნესის წარმართვის რეალურ ბერკეტებს, არის პირველი ქართული მეწარმე უნივერსიტეტი (Entreprene
MBA სასწავლო პროცესი
ong> პროექტები პირველი მოდული: მოქმედი ბიზნესის აღწერა მეორე მოდული: საინვესტიციო პროექტი/&
MBA მოკლე ინფორმაცია
>   ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკუ
ადმინისტრაცია
), დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით. ელ ფოსტა: A.gorgodze@gipa.ge
სკოლის ისტორია
tp://goo.gl/vb2Myv">საჯარო პოლიტიკა (საღამოს პროგრამა) ბიზნესის ადმინისტრირება (MBA) ბიზნესის ადმინისტრირება (BBA
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
ა არსებული რესურსების სწორად მართვისთვის. სწავლების წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტს მიენიჭება ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 
"როგორ ვიშოვოთ 1000 ლარი ერთ დღეში“ მორიგი რაუნდი
ის სტუდენტებიც. ცნობისათვის ღონისძიება „როგორ ვიშოვნოთ 1000 ლარი ერთ დღეში“ წარმოადგენს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის სასწავლო კომპონენტის შემადგენელ ნაწილს, რომელსაც ხელმძღვანელობს პროფესორი
ნორჩ მენეჯერთა სასერტიფიკატო პროგრამის პირველი შეხვედრა
მენეჯერთა სასერტიფიკატო პროგრამის პირველი შეხვედრა გაიმართა. ლექციის თემა იყო „ბიზნესის ფილოსოფია: "დღევანდელი კვერცხი ჯობია თუ ხვალინდელი ქათამი“, რომელი
ნორჩ მენეჯერთა სასერტიფიკატო პროგრამა GIPA-ში!
IX-XII კლასის მოსწავლეებისათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ გაეცნონ მენეჯერის პროფესიას ან შეაღონ კარები ბიზნესის უსაზღვრო სამყაროში. პროგრამის მიზანია
ადამიანური რესურსების მართვის კურსი GIPA-ში!
ყონ კომპანიაში მიმდინარე ცვლილებებს და პროცესების ოპტიმიზაციას, შეიმუშაონ და განავითარონ კონკრეტული ბიზნესის საჭიროებაზე მორგებული სისტემები, პროცესები და სამოქმედო გეგმა. კურსის გავლის შემდეგ მონაწილ
მარკეტინგის კურსი GIPA-ში!
p> პროგრამის შესახებ: ჯიპას ინოვაციური პროგრამა გთავაზობთ ბიზნესის დაგეგმარების უნიკალურ და აპრობირებულ მეთოდებს, რომელიც დაგეხმარებათ ბიზნეს იდეების გენერირებასა და
სამაგისტრო პროგრამები - მმართველობის სკოლა
/strong> - ბიზნესის ადმინისტრირება სამაგისტრო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა