ყველა სკოლა
ENGLISH

ხარისხის კონტროლი

  • საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილებით (#215) ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს 2012 წლიდან 5 წლის ვადით მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი.