ყველა სკოლა
ENGLISH

პროექტები და აქტივობები

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) მუდამ ჩართულია სხვადასხვა ღონისძიებებსა თუ აქტივობებში. სტუდენტები ყოველწლიურად მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში. GIPA-ში იგეგმება და ხორციელდება მრავალი პროექტი.