ყველა სკოლა
ENGLISH

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us DepnapaNaspaaნისპა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა 

  საჯარო მმართველობის პირველი საგანმანათლებლო პროგრამაა საქართველოშირომელიც დაარსდა 1994 წელს საქართველოს  მთავრობისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მართვის ეროვნული აკადემიის (NAPA) მოლაპარაკებისა და ერთობლივი პროექტის საფუძველზე. დაარსების დღიდან, პროგრამას ფინანსურ მხარდაჭერას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი (US DoS) უწევს. პროგრამას განვითარებაში ხელს უწყობს საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების სკოლების ეროვნული ასოციაცია (NASPAA) და საჯარო მმართველობის ინსტიტუტებისა და სკოლების ქსელი ცენტრალურ და აღმოსავლურ ევროპაში (NISPAcee).

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა GIPA-ს ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამაა, რომელიც არსებობის 23  წელს ითვლის და მსურველს სთავაზობს დღის ინტენსიურ სწავლებას.  პროგრამის მიზანია აღზარდოს ახალი ტიპის სახელმწიფო მოხელე, რომელსაც გააჩნია თავისუფალი და ანალიტიკური  აზროვნება, ერკვევა სახელმწიფო მართვისა და სახელმწიფოებრივი მოწყობის პრინციპებში, საჯარო მმართველობის თეორიასა და ეთიკაში.

 

 დასავლურ სტადნარტებზე მორგებული პროგრამის ფარგლებში, სტუდენტებს ქართველ ლექტორებთან ერთად,  ლექციებს ევროპის და აშშ-ს ცნობილი უნივერსიტეტებიდან მოწვეული უცხოელი სპეციალისტები უკითხავენ.

Public administration Master’s program at GIPA, the first academic program in this field in Georgia, was founded in 1994 on the basis of agreement of the Georgian government and the National Academy of Public Administration (NAPA Washington, D.C. 1994): From the day of its establishment the program has been financially supported by US state department. Two famous world international organizations, NASPAA (National Association of Schools of Public Affairs and Administration) and NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) have been involved in the promotion of human capacity building and academic development of Public Administration master’s program.  

MA program in Public administration is the oldest program at GIPA upon which the whole university was developed. It is the unique program in Georgia that counts 21 years of existence and offers the students intensive day program.

The main goal of the program is to train a new type of public servant, who has deep understanding of core principles of state governance and structures, knows theories and ethics of public  administration, public finances etc. After successfully completion of their studies, students are able to develop necessary skills of analytical thinking, to apply theoretical knowledge in practice that is why our graduates are the best choice for employment in private or public sector.  They support formation of western oriented public governance system in line with good governance principles.