ყველა სკოლა
ENGLISH

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა შექმნილია სხვადასხვა საჯარო, კერძო, საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანებისათვის, რომელთაც სურთ მიიღონ ხარისხიანი განათლება საჯარო ადმინისტრირებაში, გაიღრმაონ თეორიული ცოდნა და შეიძინონ კარიერული წინსვლისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

 

მოკლე ინფორმაცია

სასწავლო პროცესი

ლექტორები

სტუდენტები

F.A.Q.

სილაბუსები

მიღების წინაპირობა

 

საკონტაქტო პირი

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პორგრამების ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377

ტელ: 2 49 75 00; 2 45 75 45 (კომუტატორი)