ყველა სკოლა
ENGLISH

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალ კვალიფიციური მეწარმე–მენეჯერები, რომლებიც წარმატებით იმუშავებენ როგორც კერძო, ასევე საჯარო თუ საზოგადოებრივ სექტორში. პროგრამის მრავალფეროვანი კურიკულუმი უზრუნველყოფს კურსის მონაწილეების აღჭურვას იმ საჭირო უნარ-ჩვევებით, რომელიც აუცილებელია ორგანიზაციის მიზნების დასახვის, ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებისა და არსებული რესურსების სწორად მართვისთვის. სწავლების წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტს მიენიჭება ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 

მოკლე ინფორმაცია

სასწავლო პროცესი

მოდულები და საგნები

არჩევითი საგნები (სხვადასხვა)

ლექტორები

დაფინანსება

სტუდენტები

მრჩეველთა საბჭო

F.A.Q.

მიღების წინაპირობა

 

საკონტაქტო პირი

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: salome.jorjoliani@gipa.ge

მობ: +995 596 999 997

ტელ: 2 49 75 00; 2 45 75 45 (კომუტატორი)