ყველა სკოლა
ENGLISH

თანადაფინანსების სისტემა

GIPA-ში მოქმედებს სტუდენტური სტიპენდიების პროგრამა

"ბიზნესის ადმინისტრირების" პროგრამაზე სწავლების პირველ წელს, ეროვნულ გამოცდებზე 50%-70%-100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ყველა სტუდენტი მიიღებს უნივერსიტეტისგან 1000 ლარიან დაფინანსებას;

მეორე კურსიდან, ყოველწლიურად საუკეთესო სტუდენტები (GPA-3,2-ზე მეტი და შეფასებები A და B) მიიღებენ დაფინანსებას შემდეგი ოდენობით:

  • რეიტინგში პირველი 5 სტუდენტი - 1000 ლარის ოდენობით,
  • რეიტინგში მომდევნო 5 სტუდენტი 700 ლარის ოდენობით.