ყველა სკოლა
ENGLISH

ბაკალავრიატის ლექტორები

ვანო ცერცვაძე
ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

მართვის ავტომატიზირებული სისტემების მაგისტრი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დოქტორანტი.

სხვადასხვა წლებში მუშაობდა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, მონაწილეობდა და ხელმძღვანელობდა ელექტრონული კოლექციებისა და ბიბლიოთეკის ჩამოყალიბებას. იყო IREX/IATP (საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო/ინტერნეტში დაშვებისა და სწავლების პროგრამა) საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი, სადაც ხელმძღვანელობდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სტრატეგიის განვითარება პროგრამის მიზნების შესაბამისად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტზე, როგორც მოწვეული ასოცირებული პროფესორი უძღვებოდა ლექციების კურსს "საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ბიზნესში".

როგორც მეცნიერ-მკვლევარი, აქტიურად არის ჩართული დამოკიდებულების (ადიიქციის) საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კვლევებში, რომლებიც ეძღვნება ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის შემცირების, ეკონომიკური ხარჯის დადგენას.


ნუცა ჭკუასელი
ბიზნეს ლაბორატორია

მენეჯმენტის მაგისტრი (Imperial College Business School, London), კომპანია “Smartex JSc”-ის კომერციული მენეჯერი


მედეა ღვაბერიძე
ეკონომიკა

მეცნიერებათა მაგისტრი საერთაშორისო ბიზნესში, სპეციალიზაცია ბიზნესის კეთება ევროპაში (Skema Business school , Sophia Antipolis, France), “TWA – Georgia” -ს მმართველი საბჭოს წევრი 


ნათია ჭიღვარია
ინგლისური

ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, უცხო ენების სწავლების მიმართულების ხელმძღვანელი; GIPA-ს სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი 


ჯულიეტა გაგლოშვილი
ინფორმაციის დამუშავების ტექნიკა და კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო 


ფრიდონ დვალიშვილი
რაოდენობრივი ანალიზის საფუძვლები

მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი; მათემატიკური საგნების მიმართულების ხელმძღვანელი


გიორგი თურქია
ბიზნესი, ბიზნეს ლაბორატორია

ეკონომიკის დოქტორი, ჯიპას მმართველობის სკოლის ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი


ნიკოლოზ აბუაშვილი
ბიზნეს მოდელირება და ანალიზი, მარკეტინგი

ნიკოლოზ აბუაშვილი არის მარკეტინგის მიმართულების ხელმძღვანელი. 


კახა ჯელია
მსოფლიო ცივილიზაციები

ცივილიზაციების კვლევის ცენტრის დირექტორი, დამოუკიდებელი მკვლევარი: ცივილიზაციათა ისტორია, გეოგრაფია, გეოპოლიტიკა, სიმბოლიკა, ფოტოგრაფია


დალილა ცატავა
ბიზნესის ლაბორატორია

კომპანია „Business Infrastructure Solutions”-ის კონსულტანტი 


ანანო გორგოძე
ბიზნეს ლაბორატორია

სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი (GIPA), ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი.


სანდრო ასათიანი
ბიზნეს ლაბორატორია
ვებ-დიზაინი

IT ჯგუფის ხელმძღვანელი, ელექტრონული წიგნების სახლი “საბა“


თამარ ცხვიტავა
ინგლისური ენა

ჯეფრი მორსკი
ინგლისური ენა

ნანა ქაშაკაშვილი
ინგლისური ენა

ლევან ნებიერიძე
მენეჯმენტი
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (Preston University, USA)

შალვა ახრახაძე
ფინანსები
ბიზნესი და მისი შემადგენელი ელემენტები

West Invest LTD – დირექტორის მოადგილე Deputy CEO


მიხეილ ნიკოლეიშვილი
ფინანსური ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები