ყველა სკოლა
ENGLISH

საკონტაქტო ინფორმაცია
ვის გნებავთ მიმართოთ?
  • ჟურნალისტიკის პროგრამის კოორდინატორი
  • PR პროგრამის კოორდინატორი
  • მარკეტინგის მენეჯერი

მისამართი:

იეთიმ გურჯის ქ. #7ბ,

თბილისი, 0105, საქართველო

ტელ: (+995) 32  2497500 

დავით ახვლედიანი (კოორდინატორი)

ელ.ფოსტა: study@gipa.ge 

რუკა: