ENGLISH
ENGLISH
GIPAისტორიამისიააკრედიტაციაავტორიზაციარეგულაციებიადმინისტრაციავაკანსიებისასწავლო პროგრამების კატალოგიბიბლიოთეკის კატალოგისიახლეებიპროფესიულიბაკალავრიატიბიზნესისამართალიაუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნებასოციალური მეცნიერებებიმაგისტრატურასაჯარო მმართველობასაჯარო პოლიტიკაადგილობრივი თვითმმართველობაბიზნესის ადმინისტრირებასაერთაშორისო სამართალისაერთაშორისო ურთიერთობებიმულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტისაზოგადოებრივი ურთიერთობებიმედია  ინჟინერიაგამოყენებითი ფსიქოლოგიაგარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკასასერტიფიკატო პროგრამებიგამოცხადებული პროგრამებისხვა კურსებიდოქტორანტურაკვლევის დეპარტამენტისადოქტორო პროგრამახარისხის უზრუნ. სამსახურიკვლევა და პუბლიკაციებითანამედროვე სწავლების ცენტრიმისაღები პროცედურებიადმინისტრაცია და ლექტორებისადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო საბჭოკონტაქტიმიღება

თქვენს მოთხოვნაზე "ხარისხის" ნაპოვნია (24) შედეგი

კვლევის დეპარტამენტი
ვით საქმიანობას. მისი შემადგენელი სტრუქტურული ერთეულებია სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური და თანამედროვე სწავლების ცენტრი. დეპარტამენტის მიზანია სკოლებთან თა
მისია
ბების დანერგვაში, რაც გულისხმობს: თავისუფალი და კრიტიკული აზროვნების ხელშეწყობას, სტაბილურად მაღალი ხარისხის სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფას, სტუდენტებისათვის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი უნარების
სტაჟირება GIPA-ში
admin/tinatin+kldiashvili/95" target="_blank">თინათინ კლდიაშვილი - მმართველობის სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი; საჯარო მმართველობის მაგისტრი, 2012 წლის გამოშვება.
მისაღები პროცედურები
ი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (სავალდებულოა სამაგისტრო დიპლომი გაცემული იყოს სოციალური მეცნიერებები
თანამედროვე სწავლების ცენტრი
2013 წელს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და ინსტიტუტის ადმინისტრაციის შეთანხმებით კვლევის დეპარტამენტში ჩამოყალიბდა თანამედროვე სწავლების ცენტრი (რექტორატის ოქმი #). მისი მისიაა უნივერს
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
კვლევით დეპარტამენტში არსებული ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური დაკომპლექტებულია უნივერსიტეტის სკოლების წარმომადგენლებისგან და მათთან კოორდინაციით უზრუნველყოფს სწავლისა და სწავლების ხარისხის მუდმივ ამაღლებ
კვლევის დეპარტამენტი
ვით საქმიანობას. მისი შემადგენელი სტრუქტურული ერთეულებია სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური და თანამედროვე სწავლების ცენტრი. დეპარტამენტის მიზანია სკოლებთან თა
სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა
ი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (სავალდებულოა სამაგისტრო დიპლომი გაცემული იყოს სოციალური მეცნიერებები
აკრედიტაცია
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 10 დეკემბრის #202 გადაწყვეტილებით.
რეგულაციები
on%20document%20(1)%205.pdf" target="_blank">საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სწავლების ხარისხის შეფასების რეგულაცია
შრომის ბაზრის კვლევა - ეკონომიკა და გარემოსდაცვა
/p> 4.         გიორგი პაპავა - ილიაუნი, ბიზნესის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 5.         სოფიკო ა
კონფერენცია - „მდგრადი განვითარების საკითხები საქართველოში“
e;">:   მარინე ჩიტაშვილი - განათლების ხარისხის განვითარების სააპელაციო საბჭოს წევრი, განათლების ექსპერტი, პროფესორი; ნატა კაკაბაძე
GIPA და ბოკონის მენეჯმენტის სკოლა (SDA Bocconi)
მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმება ორმაგი ხარისხის საერთო საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს, რომლის მიხედვითაც GIPA
საქართველოს პრეზიდენტი GIPA-ს კონფერენციაზე
აქტიური ჩართულობით, ჩვენ კიდევ ბევრ საინტერესო მაგალითს მივცემთ საზოგადოებას საჯარო რეფორმის მაღალი ხარისხის კუთხით“, - განაცხადა პრეზიდენტმა. 
GIPA-ს ფარმაცევტული მენეჯმენტისა და ფარმაცევტული ზრუნვის სასერტიფიკატო პროგრამის სტუდენტების შეხვედრა
ლი და ფსიქოტროპული და მათთან გათანაბრებული პრეპარატების ლეგალური ბრუნვა, სახელმწიფო ზედამხედველობა, ხარისხის კონტროლი და სხვა. ფარმაციის მენეჯმენტისა და ფარმაცევტული ზრუნვის სასერტიფი
კომპანია GMP-ის ხარისხის მართვის დირექტორის, ეკა კოპლატაძის მასტერკლასი GIPA-ში
პროგრამის „ფარმაციის მენეჯმენტისა და ფარმაცევტული ზრუნვის“ მსმენელები, კომპანია GMP-ის ხარისხის მართვის დირექტორის, ეკა კოპლატაძის მასტერკლასს დაესწრნენ. შეხვედრის ფარგლებში მათ მონაწილეობა მიიღე
GIPA-ს სტუდენტებს "ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო"-ს აღმასრულებელი ხელმძღვანელი - მაგდა მაღრაძე შეხვდა
არიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების გზით. აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ (Millennium Challenge Corporation - MC
GIPA-ს თვითმმართველობების ცენტრის საჯარო დისკუსია
ს; 3. არსებობს თუ არა ტექნიკური რეგულაციები და სახელმწიფო სტანდარტები სკოლამდელი განათლების ხარისხის განმაპირობებელ მნიშვნელოვან საკითხებზე. 4. არიან თუ არა მზად საბავშვო ბაღების მუნიციპალური
მასტერკლასი კახეთის სასტუმროების მენეჯერებისათვის
ო კახეთის სასტუმროების მენეჯერებისა და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების შეკრება და მათთვის სერვისის ხარისხის, როგორც ტურიზმის მდგრადობის განმსაზღვრელი ასპექტის გაცნობა. სემინარის ბოლოს მონაწილეებმა შეიმუშავეს
განცხადება საჯარო მოხელეთა მომზადების ცენტრის შექმნის ინიციატივასთან დაკავშირებით
განათლება სახელმწიფო მმართველობასა და მომიჯნავე დარგებში. ბაზარზე არსებული კონკურენცია ხელს უწყობს ხარისხის ზრდას და შესაბამის დაწესებულებებს უბიძგებს მუდმივად გააუმჯობესონ სწავლების მეთოდიკა, დანერგონ ახალი
GIPA აცხადებს მიღებას მართვის ფსიქოლოგიის პრაქტიკულ კურსზე
ერილობა, სამუშაოს სპეციფიკაცია სამუშაოზე მოზიდვა და შერჩევა სამუშაოს შესრულების ხარისხის შეფასება თანამშრომელთა სწავლება(ტრენინგი) თანამშრომლების მოტივირება გ
GIPA აცხადებს მიღებას სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე
ღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (სავალდებულოა სამაგისტრო დიპლომი გაცემული იყოს სოციალური მე
შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობა
ბულ პირებამდე და შიდა მობილობის შედეგები გამოქვეყნებიდან ორი კვირის ვადაში მიაწოდოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნების დღიდან.
სამაგისტრო პროგრამა მიგრაციის მართვაში
ის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ერთობლივ ორმაგი ხარისხის ინტერდისციპლინურ სამაგისტრო პროგრამაზე მიგრაციის მართვაში. მიგარციის მართვის სამაგისტრო პრო