ENGLISH
ENGLISH
GIPAისტორიამისიააკრედიტაციაავტორიზაციარეგულაციებიადმინისტრაციავაკანსიებისასწავლო პროგრამების კატალოგიბიბლიოთეკის კატალოგისიახლეებიპროფესიულიბაკალავრიატიბიზნესისამართალიაუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნებასოციალური მეცნიერებებიმაგისტრატურასაჯარო მმართველობასაჯარო პოლიტიკაადგილობრივი თვითმმართველობაბიზნესის ადმინისტრირებასაერთაშორისო სამართალისაერთაშორისო ურთიერთობებიმულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტისაზოგადოებრივი ურთიერთობებიმედია  ინჟინერიაგამოყენებითი ფსიქოლოგიაგარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკასასერტიფიკატო პროგრამებიგამოცხადებული პროგრამებისხვა კურსებიდოქტორანტურაკვლევის დეპარტამენტისადოქტორო პროგრამახარისხის უზრუნ. სამსახურიკვლევა და პუბლიკაციებითანამედროვე სწავლების ცენტრიმისაღები პროცედურებიადმინისტრაცია და ლექტორებისადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო საბჭოკონტაქტიმიღება

თქვენს მოთხოვნაზე "სამეცნიერო" ნაპოვნია (26) შედეგი

თბილისის სერტიფიცირებული გიდი
ელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი. გარემოსდაცვითი პროექტის „რეაქცია ნაგავზე“ ხელძღვანელი და სამეცნიერო თანამშრომელი გერმანიის მუზეუმში. საველე კვლევების ავტორი: „კომლების სოციალური და ეკონომიკური
კვლევის დეპარტამენტი
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევის დეპარტამენტი კოორდინაციას უწევს ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო- კვლევით საქმიანობას. მისი შემადგენელი სტრუქტურული ერთეულებია სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებშ
წვდომა მონაცემთა ბაზებზე
>EBSCO წარმოადგენს ჟურნალებისა და საცნობარო გამოცემების უდიდეს კოლექციას, რომელიც მოიცავს: სამეცნიერო გამოცემებს, მათ შორის 4,600 ჟურნალს სტატიების სრული ვერსიებით, 8,500 ჟურნალს ინდექსირებული სტატიები
სამეცნიერო კვლევები
მენტის დაფინანსებით და საქართველოში აშშ საელჩოს მხარდაჭერით, ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტი ახორციელებს სამეცნიერო კვლევების პროგრამას, რომლის მიზანია სამეცნიერო კვლევების, კვლევის დიზაინისა და მეთოდების სწავლება,
ონლიან ჟურნალი JPD
ნალიზზეა კონცენტრირებული.  ნაშრომები შესაძლებელია მოიცავდეს ფართო თემატიკას სხვადასხვა სამეცნიერო დისციპლინებიდან: საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკური მეცნიერებები, საჯარო პოლიტიკა, ეკონომიკა, სა
სადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო საბჭო
სამეცნიერო იგივე სადისერტაციო საბჭო დაკომპლექტებულია როგორც ინსტიტუტის აკადემიური პერსონალისაგან ასევე სხვა უნივერსიტეტებისაგან მოწვეული პროფესიონალებისაგან. დღესდღეობით საბჭოში არის  წევრი.
ადმინისტრაცია და ლექტორები
ტორი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკის სპეციალობით. გამოქვეყნებული აქვს ოცზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი უცხოურ რეფერირებად ჟურნალებში. მონაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციების მუშაობაში როგორც ფიზი
მისაღები პროცედურები
3X4 - ზე სადოქტორო კვლევის თემის მოკლე აღწერა. (საკვლევი თემის მნიშვნელობა, სამეცნიერო სიახლე, კვლევაში გამოსაყენებელი მეთოდოლოგიის მოკლე აღწერა, მინიმუმ 1000 სიტყვა). 
სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში
ათვისებას. პროგრამა ხელს უწყობს მის მონაწილეებს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო აკადემიურ და სამეცნიერო სივრცეში ჩართვაში. სადოქტორო პროგრამაში არსებულ სპეციალობებს კვალიფიკაციათა ჩარჩოსთან შესაბამისობაშ
კვლევის დეპარტამენტი
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევის დეპარტამენტი კოორდინაციას უწევს ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო- კვლევით საქმიანობას. მისი შემადგენელი სტრუქტურული ერთეულებია სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებშ
სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა
>სადოქტორო კვლევის თემის მოკლე აღწერა. (საკვლევი თემის მნიშვნელობა, სამეცნიერო სიახლე, კვლევაში გამოსაყენებელი მეთოდოლოგიის მოკლე აღწერა, მინიმუმ 1000 სიტყვა).
ვაკანსიები
"> მოთხოვნები:  ** დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი; ** 6 წლიანი სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება;
GIPA-სა და მასარიკის უნივერსიტეტის თანამშრომლობა
ეტს (ჩეხეთის რესპუბლიკა) შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. სხვადასხვა სამეცნიერო, კვლევით და საგანმანათლებლო აქტივობებთან ერთად, თანამშრომლობა ითვალისწინებს საზოგადოებრივ საქმეთა ი
მცირე კვლევების პროგრამა
trong>პროექტის განხორციელების ვადა: 15 იანვარი 2018 – 15 ივლისი 2018 სკოლები სამეცნიერო-კვლევით პროექტებს წარადგენენ კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს წინაშე, რომელიც კონკურსის საფუძველზ
ვაკანსია GIPA-ში
>ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა იურიდიული პრაქტიკის გამოცდილება (სულ მცირე 5 წელი) სამეცნიერო - პედაგოგიური გამოცდილება (სულ მცირე 6 წელი), მათ შორის სასურველია ლექციების ინგლისურ ენაზე წაკითხვ
ინფორმაცია საჯარო მოხელეებისთვის
ნინო არის GIPA-ს ლექტორი, ასწავლის კვლევის მეთოდებსა და საჯარო პლიტიკას. გარდა ამისა, ნინო ჩართულია სამეცნიერო კვლევებში სახელმწიფო მმართველობის საკითხებზე. ამჟამად, ნინო ღონღაძე არის საჯარო პოლიტიკის მიმართულე
მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და GIPA
გრამები სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის. იგეგმება ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების და სამეცნიერო კვლევების განხორციელება. გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მზ
კონფერენცია - საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივები
ლია ბლეზიუსი, კონფერენციის კოორდინატორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე–პრეზიდენტი სამეცნიერო დარგში შალვა მაჭავარიანი,  საქართველოს საზოგა
GIPA-ს სტუდენტები, მასარიკის უნივერსიტეტში გაცვლითი პროგრამით.
ის უნივერსიტეტს შორის 2014 წელს გაფორმდაურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც სხვადასხვა სამეცნიერო-საგანმანათლებლო აქტივობებთან ერთად პროფესორ-მასწავლებლებისა დასტუდენტების გაცვლით პროგრ
გაცვლითი პროგრამა მასარიკის უნივერსიტეტში
;შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც სხვადასხვა სამეცნიერო-საგანმანათლებლო აქტივობებთან ერთად პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტების
ტროის უნივერსიტეტის და GIPA-ს ერთობლივი ონლაინ ჟურნალი
ადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს  შორის არსებული პარტნიორობის ფარგლებში შეიქმნა ონლაინ სამეცნიერო ჟურნალი Journal of Politics and Democratization (JPD).  პოლიტიკისა დ
დოქტორანტი ნინო ღონღაძის სადოქტორო დისერტაციის საჯარო დაცვა.
ას ესწრებოდნენ როგორც სამეცნიერო საბჭოს წევრები, ასევე
ნინო დოლიძის სადოქტორო დისერტაციის საჯარო დაცვა
მოდელები საქართველოს საჯარო სექტორში“ საჯარო დაცვა. სადისერტაციო საბჭოს სხდომას ესწრებოდნენ როგორც სამეცნიერო საბჭოს წევრები, ასევე თანამშრომლები და მოწვეული სტუმრები.
ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორი ბონი სტაბილი GIPA-ში
tabile/bonnie-stabile-curriculum-vita/">ბონი სტაბილი. 2 საათიანი შეხვედრის მთავარი თემა გახლდათ სამეცნიერო სტატიის ფორმატი, ანალიტიკური ჩარჩო და მეთოდები, გამოქვეყნების სტანდარტები, აკადემიური წერის ტექნიკა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი მასარიკის უნივერსიტეტთან
ბლიკა) შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. სხვადასხვა სამეცნიერო, კვლევით და საგანმანათლებლო აქტივობებთან ერთად, თანამშრომლობა ითვალისწინებს საზოგადოებრივ საქმეთა ი
GIPA აცხადებს მიღებას სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე
ტოსურათი 3X4 - ზე სადოქტორო კვლევის თემის მოკლე აღწერა. (საკვლევი თემის მნიშვნელობა, სამეცნიერო სიახლე, კვლევაში გამოსაყენებელი მეთოდოლოგიის მოკლე აღწერა, დაახლოებით 500 სიტყვა).