ქართული
ქართული
Study At GIPA!
GIPAHistoryMissionAccreditationAutorisationRegulationsTenderAdministrationVacancyCatalog of academic programsNewsBachelorBusiness AdministrationLaw Bachelor's degree programAudio-Visual and Media ArtThe Bachelor of Social Sciences’ programMaster ProgramsPublic AdministrationPublic PolicyLocal GovernmentBusiness AdministrationInternational LawInternational RelationsMultimedia Journalism and Media ManagementPublic RelationsNew Media Technologies EngineeringApplied PsychologyCertificate CoursesE-Journal JPDPhDResearch DepartmentQuality Assurance ServiceDocumentsPhD ProgramTeaching Excellence CentreAdmission ProceduresAdministration and ProfessorsPhD Program Scientific BoardInternational Summer SchoolCourse ObjectivesLearning OutcomesProgram FormatInternshipCourse RequirementsProgram FeeApplication ProceduresCertificate and creditsPre-departure ReadingContact InformationProgram ScheduleDownload Program BrochureCourse CoordinatorsContact Us

სამაგისტრო პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამები

საბუთების მიღების პროცედურა

საბუთების მიღება გრძელდება 7 სექტემბრის ჩათვლით 12:00-დან 19:00 საათამდე!

სამაგისტრო პროგრამაზე მოსახვედრად პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (+ ფოტოსურათი)
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების ბარათის ასლი
  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი ან ცნობა ბაკალავრიატის დამთავრების შესახებ + ნიშნების ფურცელი
  • ფოტო 3x4-ზე

შევსებული აპლიკაცია და დამატებითი დოკუმენტაცია შეგიძლიათ წარმოადგინოთ სამაგისტრო პროგრამის მიხედვით შესაბამისი სკოლის მისამართზე ან გამოაგზავნოთ იმეილით: admin@gipa.ge და study@gipa.ge

მმართველობის სკოლა (თბილისი, იეთიმ გურჯის ქ. #7ბ, ტელ: 2497500) 

საჯარო მმართველობა (საბუთების მიღება გრძელდება 11 სექტემბრის ჩათვლით 12:00-დან 19:00 საათამდე!)

საჯარო პოლიტიკა

ადგილობრივი თვითმმართველობა

ბიზნესის ადმინისტრირება

სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა (თბილისი, ბროსეს ქუჩა #2, ტელ: 2497502)

საერთაშორისო სამართალი (საბუთების მიღება გრძელდება 11 სექტემბრის ჩათვლით 12:00-დან 19:00 საათამდე!)

საერთაშორისო ურთიერთობები

ჟურნალისტიკის სკოლა (თბილისი, ბროსეს ქუჩა #2, ტელ: 2497501)

მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯემენტი

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

ახალი მედია ტექნოლოგიების ინჟინერია

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (თბილისი, გორგასალის ქუჩა #101, ტელ: 2497545)

გამოყენებითი ფსიქოლოგია